TEENUSED

Ükski ehitis ei teki iseenesest ja ilma hoolduseta laguneb. Pakume asjatundlikku teenust, et muuta ümbritsev keskkond esteetiliseks ja mugavaks, mis võimaldaks Teil nautida puhkehetki oma kaunis koduaias. Kõigile objektidele teeme hinnapakkumise, võttes arvesse kliendi soove, esialgset olukorda ja tööde mahtu. Istutustööde hind sõltub istikute liigist ja suurusest. Aedade hooldusena pakume hooajalist komplekshooldust (kevadest sügiseni) või ühekordset teenust.

• krundi korrastus, prügi ja lehtede koristus;
• võsaraie;
• hooajalised koristustööd, sh lehtede riisumine, külmaõrnadele taimedele talveks/kevadeks katete paigaldamine.
• pinnase planeerimine ja ettevalmistamine;
• kiviktaimlate ja istutusalade rajamine;
• lillede, põõsaste, puude ning hekkide istutamine;
• muru rajamine;
• siirdemuru/muruvaiba paigaldus;
• konteinerhaljastus.
Rajamise viisid:
• kogu krundi haljastuse rajamine;
•osaline rajamine – s.o. ühe või mõne elemendi või haljastuse osa rajamine (ainult istutusala, ainult kiviktaimla või puhkenurga ümbrus jne. rajamine).
• muru regulaarne hooldus – niitmine, trimmerdamine, õhutamine, rullimine, väetamine, rohimine, niidujärgne riisumine ja niidujääkide äravedu;
• kahjustunud/vigastatud taimede asendusistutused;
• taimehaiguste ja –kahjurite tõrje;
• umbrohutõrje, sh teede pinnakatete umbrohust ja samblast puhastamine (keemiline ja mehhaaniline tõrje);
• väetamine;
• kastmine;
• multškatte uuendamine.
• ilupuude ja põõsaste istutamine;
• hekkide rajamine;
• põõsaste vormi- ja noorenduslõikus;
• viljapuude lõikus;
• puude hooldus- ja kujunduslõikus;
• hekkide vormilõikus;
• asendusistutused – raieloaga mahavõetavate puude asemele istutatavad puud/põõsad. NB! Kõikidele istutustele anname 2 aastase garantii (kastmine, multši lisamine, tugiteivaste kontroll, jne).
• ruumide dekoreerimine;
• dekoratsioonid asutustele ja firmadele (tähtpäevad, jõulud jne)

 

Asutus Kadrioru Park teenuste hinnakiri

1. Ekskursioon giidi saatel
 
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga
1.1 üldekskursioon 1,5 tundi,
grupi suurus kuni 17 inimest
31,96 38,35
1.1.1 iga järgmine inimene   3,20   3,84
1.2 üldekskursioon üliõpilastele,
õpilastele, pensionäridele
1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest
25,56 30,67
1.2.1 iga järgmine inimene   2,56   3,07
1.3 temaatiline ekskursioon erigiidiga,
(ajalooliste parkide rekonstrueerimise ja hoolduse kogemusega
erialaspetsialist)
1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest
47,93 57,52
1.3.1 iga järgmine inimene    4,79   5,75

 

2. Territooriumi kasutamine pidulike vastuvõttude korraldamiseks

 
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
2.1 Luigetiigi saar
(maksimaalne kasutusaeg 4 tundi, hind sisaldab paati ja paadimehe teenust)
255,65 306,78 /1 tund
2.2 Lilleaed
2 esimest tundi
319,56 383,47/1 tund
2.2.1 iga järgmine tund
(Lilleaed antakse kasutusse pärast avalikku külastusaega)
127,82 153,38 /1 tund
2.3 pargi territooriumi osa Fr.R.Kreutzwaldi mälestussamba taga või
Kontsertväljak,
2 esimest tundi
319,56 383,47/1 tund
2.3.1 iga järgmine tund 127,82 153,38/1 tund
2.4 Harju tn haljasala osa (ülemine terrass) 319,56 383,47/1 tund
2.4.1 iga järgmine tund 127,82 153,38/1 tund
   

 

 3.Tammesalu, Pillapalu platsi või Pilve tee haljasala looduslike piknikuplatside kasutamine

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20 % käibemaksuga
3.1 grupp kuni 25 inimest, 2 esimest tundi 51,13   61,36 /1 tund
3.2 grupp 26-75 inimest, 2 esimest tundi 76,69 92,03 /1 tund
3.3 grupp üle 75 inimese, 2 esimest tundi 97,87 115,04 /1 tund
3.4 iga järgnev tund 31,96 38,35 /1 tund

 

4. Kasutusse võetud pargiala üritusejärgne koristamine

Teenus
Hind eurodes käibemaksuta
Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
4.1
tööpäeval
15,98
19,18 /1 tund
4.2
puhkepäeval ja riiklikel pühadel
22,37
26,84 /1 tund

 

5. Ruumide kasutusse andmine

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
5.1 muusem-raamatukogu,
A.Weizenbergi tn 26  I korruse saal
51,13 61,36 /1 tund

 

6. Muud teenused

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20 % käibemaksuga
6.1 toolide kasutamine, tk   1,35   1,62 /1 päev
6.2 parve kasutamine 21,67 26,00 /1 tund
6.3 koopia tegemine (A4 formaat)
6.3.1 must-valge   0,08   0,10 /leht
6.3.2 värviline   0,43   0,52 /leht

7. Teenuste kasutamise tingimused 
7.1 Peale broneeringu kinnitamist tasuda 5 tööpäeva jooksul ettemaks 10% rendisummast.
7.2 Tagastamisele ei kuulu tasutud ettemaks, kui ürituse ärajäämisest teatatakse vähem, kui
5 tööpäeva enne kokkulepitud aega.
7.3 Täistunnist üleminev aeg ümardatakse järgneva pool- või täistunnini.
7.4 Info K-P kella 10.00 – 17.00 Kadrioru pargi infopunktis
„I-Lustla“ telefonil 601 5783
info@kadriorupark.ee

 

1.Vabaduse väljaku haljastuskonteinerite teisaldamine ja tagasiteisaldamine
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga
1.1 Haljastuskonteinerite (12 alust) teisaldamine ja tagasiteisaldamine 568,81 682,57
1.2 Ühe haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 204,52 245,42
1.3 Kahe haljastuskonteineri teisaldamine  ja tagasiteisaldamine 268,43 322,12
1.4 Kolme haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 313,17 375,80
1.5 Nelja haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 357,91 429,49
1.6 Viie haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 402,64 483,17
1.7 Kuue haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 434,60 579,80
1.8 Seitsme haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 466,56 559,87
1.9 Kaheksa haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 498,51 598,21
1.10 Üheksa haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 517,68 621,22
1.11 Kümne haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 536,86 644,23
1.12 Üheteistkümne haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 556,03 667,24

2. Teenuste kasutamise tingimused

2.1 Konteinerhaljastuse ümberpaigutamine tuleb tellida ja selle eest tasuda asutusele Kadrioru Park avaliku ürituse korraldajal, kellele on väljastatud nõuetekohane avaliku ürituse luba ja kes vajab ürituse läbiviimiseks konteinerhaljastuse eemaldamist.

2.2 Asutuse Kadrioru Park juhatajal on õigus kooskõlastatuna ameti juhatajaga vähendada konteinerhaljastuse ümberpaigutamise tasu kuni 20% mittetulundusühingutele ning lasteürituste ja linnaelanikele oluliste ürituste korraldajatele.

 

Tallinna Kommunaalameti juhataja
2016 käskkirjaga nr

 

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti hallatava asutuse Kadrioru Park haljastusteenuste hinnad

 

Teenus Ühik Hind käibemaksuta
(eur) *
Hind käibemaksuga
(eur)*
Spetsialistitööd h 16,00 19,20
Prügivedu, biojäätmed h 45,75 54,90
Muru niitmine niidukiga m2 0,04 0,05
Muru niitmine traktoriga h 23,00 27,60
Muru niitmine trimmeriga m2 0,06 0,07
Tööd võsalõikajaga, mootorsaega h 18,75 22,50
Nõlva niitmine m2 0,25 0,30
Taimede periood.hooldamine, sisehaljastus h 16,00 19,20
Muru niidujärgne riisumine m2 0,04 0,05
Muru rullimine m2 0,08 0,10
Muru väetamine m2 0,13 0,15
Muru jooksev remont m2 1,92 2,30
Lehtede riisumine m2 0,08 0,10
Olmejäätmete ja/või lehtede laadimine h 30,83 37,00
Sanitaarraie h 16,00 19,20
Kujundus- ja vormilõikus h 16,00 19,20
Puude istutustööd (materjali maksumuseta) h 16,00 19,20
Kuivanud okste lõikus h 16,00 19,20
Põõsaste vormilõikus h 11,50 13,80
Põõsaaluste rohimine ja kobestamine m2 0,21 0,25
Põõsaste asendusistutus tk 0,00 0,00
Taimehaiguste ja -kahjurite tõrje h 19,00 22,80
Põõsaste katm.talveks ja vabast.kevadel tk 0,00 0,00
Lehtpõõsaste, rooside kompl.istutustööd tk 2,58 3,10
Heki pügamine, h<100 cm m2 1,58 1,90
Heki pügamine, h=100-200 cm jm 3,83 4,60
Hekialuste rohimine ja kobestamine m2 0,21 0,25
Kastmine koos transpordi ja veega m3 34,00 40,80
Muru rajamine 10 cm kasvumullaga m2 3,83 4,60
Muru rajamine 15 cm kasvumullaga m2 5,25 6,30
Muruvaiba/siirdemuru paigaldamine m2 6,25 7,50
Põõsaste asendusistutus (materjalita) h 7,67 9,20
Pinnase istutuseks ettevalmistamine m2 9,58 11,50
Lehtpõõsaste ja püsilillede istutamine tk 0,96 1,15
Püsilillede rohimine,kobestamine m2 0,42 0,50
Väetamine m2 0,13 0,15
Talveks katm.ja kevadeks katte eemald. m2 2,17 2,60
Okaspõõsaste istutustööd tk 2,75 3,30
Pühkimine m2 0,06 0,07
Rentslite puhastamine jm 0,13 0,15
Tee, sillutisalade keemil. umbrohutõrje h 19,00 22,80
Plaatteede-ja ääreplaadistuse puhastamine m2 0,75 0,90
Teede servamine jm 0,21 0,25
Lume koristus katustelt koos freesiga m2 23,00 27,60
Lume äravedu h/m3 29,33 35,20
Libedustõrje (ilma puisteta) m2 0,07 0,08
Heki rajamistööd m2 15,33 18,40
Killustikutee jooksev remont m2 3,58 4,30
Teede lumest puhastamine käsitsi m2 0,10 0,12
Teede ja plaadistuse keemiline umbrohutõrje m2 0,00 0,00
Treppide pühkimine m2 0,08 0,10
Treppide lumest koristamine m2 0,17 0,20
Treppide libedusetõrje (ilma puisteta) m2 0,08 0,10
Treppide jääst puhastamine m2 0,38 0,45
Suvelillede istutustööd tk 0,07 0,08
Suvelillede rohimine ja kobestamine m2 0,21 0,25
Väetamine vedelväetisega m2 0,21 0,25
Kastmine h 6,50 7,80
Taimede väljav.ja maapinna tasand. m2 0,50 0,60
Mulla valmistamine vaasidesse m3 28,33 34,00
Peenarde servamine jm 0,21 0,25
Vaaside hooldus (puhastamine) h 6,50 7,80
Pinkide, monumentide jne puhastamine h 6,50 7,80
Värvimine (materjali maksumuseta) h 6,50 7,80
Transporditeenus h 22,50 27,00
Puusepatööd, muud pisiparandused h 6,50 7,80
Nõustamine 25 km kaugusel Tallinnast kord 35,00 42,00
Puude langetamine h=300-500 cm tk 0,00 0,00
Puude langetamine tk 0,00 0,00
Viljapuude lõikus h<200 cm tk 7,50 9,00
Viljapuude lõikus h<200 cm tk 4,00 4,80
Suurte puude istutustööd tk 65,00 78,00
Viljapuude lõikus h>200 cm tk 0,00 0,00
Istutusalale metalläärise paigaldamine jm 3,75 4,50
Istutusala katmine 10 cm kooremultšiga m2 2,17 2,60

*Hinda saab korrigeerida koefitsendiga 0,1-1,0