TEENUSED

Ükski ehitis ei teki iseenesest ja ilma hoolduseta laguneb. Pakume asjatundlikku teenust, et muuta ümbritsev keskkond esteetiliseks ja mugavaks, mis võimaldaks Teil nautida puhkehetki oma kaunis koduaias. Kõigile objektidele teeme hinnapakkumise, võttes arvesse kliendi soove, esialgset olukorda ja tööde mahtu. Istutustööde hind sõltub istikute liigist ja suurusest. Aedade hooldusena pakume hooajalist komplekshooldust (kevadest sügiseni) või ühekordset teenust.

1. Mitmesugused heakorratööd:

• krundi korrastus, prügi ja lehtede koristus; • võsaraie; • hooajalised koristustööd, sh lehtede riisumine, külmaõrnadele taimedele talveks/kevadeks katete paigaldamine.

3. Haljastuse rajamine ja konsultatsioon

• pinnase planeerimine ja ettevalmistamine; • kiviktaimlate ja istutusalade rajamine; • lillede, põõsaste, puude ning hekkide istutamine; • muru rajamine; • siirdemuru/muruvaiba paigaldus; • konteinerhaljastus. Rajamise viisid • kogu krundi haljastuse rajamine; •osaline rajamine – s.o. ühe või mõne elemendi või haljastuse osa rajamine (ainult istutusala, ainult kiviktaimla või puhkenurga ümbrus jne. rajamine).

4. Haljastuse hooldamine:

• muru regulaarne hooldus – niitmine, trimmerdamine, õhutamine, rullimine, väetamine, rohimine, niidujärgne riisumine ja niidujääkide äravedu; • kahjustunud/vigastatud taimede asendusistutused; • taimehaiguste ja –kahjurite tõrje; • umbrohutõrje, sh teede pinnakatete umbrohust ja samblast puhastamine (keemiline ja mehhaaniline tõrje); • väetamine; • kastmine; • multškatte uuendamine.

5. Puude ja põõsaste istutamine ning hooldus

• ilupuude ja põõsaste istutamine; • hekkide rajamine; • põõsaste vormi- ja noorenduslõikus; • viljapuude lõikus; • puude hooldus- ja kujunduslõikus; • hekkide vormilõikus; • asendusistutused – raieloaga mahavõetavate puude asemele istutatavad puud/põõsad. NB! Kõikidele istutustele anname 2 aastase garantii (kastmine, multši lisamine, tugiteivaste kontroll, jne).

6. Lilleseaded:

• ruumide dekoreerimine; • dekoratsioonid asutustele ja firmadele (tähtpäevad, jõulud jne)

 

Asutus Kadrioru Park teenuste hinnakiri

1. Ekskursioon giidi saatel
 
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga
1.1 üldekskursioon 1,5 tundi,
grupi suurus kuni 17 inimest
31,96 38,35
1.1.1 iga järgmine inimene   3,20   3,84
1.2 üldekskursioon üliõpilastele,
õpilastele, pensionäridele
1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest
25,56 30,67
1.2.1 iga järgmine inimene   2,56   3,07
1.3 temaatiline ekskursioon erigiidiga,
(ajalooliste parkide rekonstrueerimise ja hoolduse kogemusega
erialaspetsialist)
1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest
47,93 57,52
1.3.1 iga järgmine inimene    4,79   5,75

 

2. Territooriumi kasutamine pidulike vastuvõttude korraldamiseks

 
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
2.1 Luigetiigi saar
(maksimaalne kasutusaeg 4 tundi, hind sisaldab paati ja paadimehe teenust)
255,65 306,78 /1 tund
2.2 Lilleaed
2 esimest tundi
319,56 383,47/1 tund
2.2.1 iga järgmine tund
(Lilleaed antakse kasutusse pärast avalikku külastusaega)
127,82 153,38 /1 tund
2.3 pargi territooriumi osa Fr.R.Kreutzwaldi mälestussamba taga või
Kontsertväljak,
2 esimest tundi
319,56 383,47/1 tund
2.3.1 iga järgmine tund 127,82 153,38/1 tund
2.4 Harju tn haljasala osa (ülemine terrass) 319,56 383,47/1 tund
2.4.1 iga järgmine tund 127,82 153,38/1 tund
   

 

 3.Tammesalu, Pillapalu platsi või Pilve tee haljasala looduslike piknikuplatside kasutamine

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20 % käibemaksuga
3.1 grupp kuni 25 inimest, 2 esimest tundi 51,13   61,36 /1 tund
3.2 grupp 26-75 inimest, 2 esimest tundi 76,69 92,03 /1 tund
3.3 grupp üle 75 inimese, 2 esimest tundi 97,87 115,04 /1 tund
3.4 iga järgnev tund 31,96 38,35 /1 tund

 

4. Kasutusse võetud pargiala üritusejärgne koristamine

Teenus
Hind eurodes käibemaksuta
Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
4.1
tööpäeval
15,98
19,18 /1 tund
4.2
puhkepäeval ja riiklikel pühadel
22,37
26,84 /1 tund

 

5. Ruumide kasutusse andmine

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
5.1 muusem-raamatukogu,
A.Weizenbergi tn 26  I korruse saal
51,13 61,36 /1 tund
5.2 „I-lustla“, A. Weizenbergi tn 33 saal 31,96 38,35 /1 tund

 

6. Muud teenused

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20 % käibemaksuga
6.1 toolide kasutamine, tk   1,35   1,62 /1 päev
6.2 parve kasutamine 21,67 26,00 /1 tund
6.3 koopia tegemine (A4 formaat)
6.3.1 must-valge   0,08   0,10 /leht
6.3.2 värviline   0,43   0,52 /leht

7. Teenuste kasutamise tingimused 
7.1 Peale broneeringu kinnitamist tasuda 5 tööpäeva jooksul ettemaks 10% rendisummast.
7.2 Tagastamisele ei kuulu tasutud ettemaks, kui ürituse ärajäämisest teatatakse vähem, kui
5 tööpäeva enne kokkulepitud aega.
7.3 Täistunnist üleminev aeg ümardatakse järgneva pool- või täistunnini.
7.4 Info K-P kella 10.00 – 17.00 Kadrioru pargi infopunktis
„I-Lustla“ telefonil 601 5783
info@kadriorupark.ee

 

1.Vabaduse väljaku haljastuskonteinerite teisaldamine ja tagasiteisaldamine
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga
1.1 Haljastuskonteinerite (12 alust) teisaldamine ja tagasiteisaldamine 568,81 682,57
1.2 Ühe haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 204,52 245,42
1.3 Kahe haljastuskonteineri teisaldamine  ja tagasiteisaldamine 268,43 322,12
1.4 Kolme haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 313,17 375,80
1.5 Nelja haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 357,91 429,49
1.6 Viie haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 402,64 483,17
1.7 Kuue haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 434,60 579,80
1.8 Seitsme haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 466,56 559,87
1.9 Kaheksa haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 498,51 598,21
1.10 Üheksa haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 517,68 621,22
1.11 Kümne haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 536,86 644,23
1.12 Üheteistkümne haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 556,03 667,24

2. Teenuste kasutamise tingimused

2.1 Konteinerhaljastuse ümberpaigutamine tuleb tellida ja selle eest tasuda asutusele Kadrioru Park avaliku ürituse korraldajal, kellele on väljastatud nõuetekohane avaliku ürituse luba ja kes vajab ürituse läbiviimiseks konteinerhaljastuse eemaldamist.

2.2 Asutuse Kadrioru Park juhatajal on õigus kooskõlastatuna ameti juhatajaga vähendada konteinerhaljastuse ümberpaigutamise tasu kuni 20% mittetulundusühingutele ning lasteürituste ja linnaelanikele oluliste ürituste korraldajatele.