TEENUSED

Ükski ehitis ei teki iseenesest ja ilma hoolduseta laguneb. Pakume asjatundlikku teenust, et muuta ümbritsev keskkond esteetiliseks ja mugavaks, mis võimaldaks Teil nautida puhkehetki oma kaunis koduaias. Kõigile objektidele teeme hinnapakkumise, võttes arvesse kliendi soove, esialgset olukorda ja tööde mahtu. Istutustööde hind sõltub istikute liigist ja suurusest. Aedade hooldusena pakume hooajalist komplekshooldust (kevadest sügiseni) või ühekordset teenust.

• krundi korrastus, prügi ja lehtede koristus;
• võsaraie;
• hooajalised koristustööd, sh lehtede riisumine, külmaõrnadele taimedele talveks/kevadeks katete paigaldamine.
• pinnase planeerimine ja ettevalmistamine;
• kiviktaimlate ja istutusalade rajamine;
• lillede, põõsaste, puude ning hekkide istutamine;
• muru rajamine;
• siirdemuru/muruvaiba paigaldus;
• konteinerhaljastus.
Rajamise viisid:
• kogu krundi haljastuse rajamine;
•osaline rajamine – s.o. ühe või mõne elemendi või haljastuse osa rajamine (ainult istutusala, ainult kiviktaimla või puhkenurga ümbrus jne. rajamine).
• muru regulaarne hooldus – niitmine, trimmerdamine, õhutamine, rullimine, väetamine, rohimine, niidujärgne riisumine ja niidujääkide äravedu;
• kahjustunud/vigastatud taimede asendusistutused;
• taimehaiguste ja –kahjurite tõrje;
• umbrohutõrje, sh teede pinnakatete umbrohust ja samblast puhastamine (keemiline ja mehhaaniline tõrje);
• väetamine;
• kastmine;
• multškatte uuendamine.
• ilupuude ja põõsaste istutamine;
• hekkide rajamine;
• põõsaste vormi- ja noorenduslõikus;
• viljapuude lõikus;
• puude hooldus- ja kujunduslõikus;
• hekkide vormilõikus;
• asendusistutused – raieloaga mahavõetavate puude asemele istutatavad puud/põõsad. NB! Kõikidele istutustele anname 2 aastase garantii (kastmine, multši lisamine, tugiteivaste kontroll, jne).
• ruumide dekoreerimine;
• dekoratsioonid asutustele ja firmadele (tähtpäevad, jõulud jne)

 

Asutus Kadrioru Park teenuste hinnakiri

1. Ekskursioon giidi saatel
 
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga
1.1 üldekskursioon 1,5 tundi,
grupi suurus kuni 17 inimest
31,96 38,35
1.1.1 iga järgmine inimene   3,20   3,84
1.2 üldekskursioon üliõpilastele,
õpilastele, pensionäridele
1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest
25,56 30,67
1.2.1 iga järgmine inimene   2,56   3,07
1.3 temaatiline ekskursioon erigiidiga,
(ajalooliste parkide rekonstrueerimise ja hoolduse kogemusega
erialaspetsialist)
1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest
47,93 57,52
1.3.1 iga järgmine inimene    4,79   5,75

 

2. Territooriumi kasutamine pidulike vastuvõttude korraldamiseks

 
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
2.1 Luigetiigi saar
(maksimaalne kasutusaeg 4 tundi, hind sisaldab paati ja paadimehe teenust)
255,65 306,78 /1 tund
2.2 Lilleaed
2 esimest tundi
319,56 383,47/1 tund
2.2.1 iga järgmine tund
(Lilleaed antakse kasutusse pärast avalikku külastusaega)
127,82 153,38 /1 tund
2.3 pargi territooriumi osa Fr.R.Kreutzwaldi mälestussamba taga või
Kontsertväljak,
2 esimest tundi
319,56 383,47/1 tund
2.3.1 iga järgmine tund 127,82 153,38/1 tund
2.4 Harju tn haljasala osa (ülemine terrass) 319,56 383,47/1 tund
2.4.1 iga järgmine tund 127,82 153,38/1 tund
   

 

 3.Tammesalu, Pillapalu platsi või Pilve tee haljasala looduslike piknikuplatside kasutamine

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20 % käibemaksuga
3.1 grupp kuni 25 inimest, 2 esimest tundi 51,13   61,36 /1 tund
3.2 grupp 26-75 inimest, 2 esimest tundi 76,69 92,03 /1 tund
3.3 grupp üle 75 inimese, 2 esimest tundi 97,87 115,04 /1 tund
3.4 iga järgnev tund 31,96 38,35 /1 tund

 

4. Kasutusse võetud pargiala üritusejärgne koristamine

Teenus
Hind eurodes käibemaksuta
Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
4.1
tööpäeval
15,98
19,18 /1 tund
4.2
puhkepäeval ja riiklikel pühadel
22,37
26,84 /1 tund

 

5. Ruumide kasutusse andmine

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20% käibemaksuga
5.1 muusem-raamatukogu,
A.Weizenbergi tn 26  I korruse saal
51,13 61,36 /1 tund
5.2 „I-lustla“, A. Weizenbergi tn 33 saal 31,96 38,35 /1 tund

 

6. Muud teenused

Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku
20 % käibemaksuga
6.1 toolide kasutamine, tk   1,35   1,62 /1 päev
6.2 parve kasutamine 21,67 26,00 /1 tund
6.3 koopia tegemine (A4 formaat)
6.3.1 must-valge   0,08   0,10 /leht
6.3.2 värviline   0,43   0,52 /leht

7. Teenuste kasutamise tingimused 
7.1 Peale broneeringu kinnitamist tasuda 5 tööpäeva jooksul ettemaks 10% rendisummast.
7.2 Tagastamisele ei kuulu tasutud ettemaks, kui ürituse ärajäämisest teatatakse vähem, kui
5 tööpäeva enne kokkulepitud aega.
7.3 Täistunnist üleminev aeg ümardatakse järgneva pool- või täistunnini.
7.4 Info K-P kella 10.00 – 17.00 Kadrioru pargi infopunktis
„I-Lustla“ telefonil 601 5783
info@kadriorupark.ee

 

1.Vabaduse väljaku haljastuskonteinerite teisaldamine ja tagasiteisaldamine
Teenus Hind eurodes käibemaksuta Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga
1.1 Haljastuskonteinerite (12 alust) teisaldamine ja tagasiteisaldamine 568,81 682,57
1.2 Ühe haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 204,52 245,42
1.3 Kahe haljastuskonteineri teisaldamine  ja tagasiteisaldamine 268,43 322,12
1.4 Kolme haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 313,17 375,80
1.5 Nelja haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 357,91 429,49
1.6 Viie haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 402,64 483,17
1.7 Kuue haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 434,60 579,80
1.8 Seitsme haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 466,56 559,87
1.9 Kaheksa haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 498,51 598,21
1.10 Üheksa haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 517,68 621,22
1.11 Kümne haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 536,86 644,23
1.12 Üheteistkümne haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine 556,03 667,24

2. Teenuste kasutamise tingimused

2.1 Konteinerhaljastuse ümberpaigutamine tuleb tellida ja selle eest tasuda asutusele Kadrioru Park avaliku ürituse korraldajal, kellele on väljastatud nõuetekohane avaliku ürituse luba ja kes vajab ürituse läbiviimiseks konteinerhaljastuse eemaldamist.

2.2 Asutuse Kadrioru Park juhatajal on õigus kooskõlastatuna ameti juhatajaga vähendada konteinerhaljastuse ümberpaigutamise tasu kuni 20% mittetulundusühingutele ning lasteürituste ja linnaelanikele oluliste ürituste korraldajatele.

 

Tallinna Kommunaalameti juhataja
2016 käskkirjaga nr

 

 

Tallinna Kommunaalameti hallatava asutuse
Kadrioru Park haljastusteenuste hinnad

 

Teenus

Kirjeldus 32389000

MuuToodeMüük

Teenuse
kood
Ühik Hind käibemaksuta
(eur)
Hind käibemaksuga
(eur)
Spetsialistitööd 3000918 h 16,00 19,20
Prügivedu, biojäätmed 3000919 h 45,75 54,90
Muru niitmine niidukiga 3000920 m2 0,04 0,05
Muru niitmine traktoriga 3000921 h 28,00 33,60
Muru niitmine trimmeriga 3000922 m2 0,15 0,18*
Tööd võsalõikajaga, mootorsaega 3000923 h 18,75 22,50
Nõlva niitmine 3000924 m2 0,5 0,6*
Taimede periood.hooldamine, sisehaljastus 3000925 h 16,00 19,20
Muru niidujärgne riisumine 3000926 m2 0,04 0,05
Muru rullimine 3000927 m2 0,08 0,10
Muru väetamine 3000929 m2 0,13 0,15
Muru jooksev remont 3000930 m2 2,50 3,00*
Lehtede riisumine 3000931 m2 0,15 0,18*
Olmejäätmete ja/või lehtede laadimine 3000932 h 30,83 37,00
Sanitaarraie 3000933 h 16,00 19,20
Kujundus- ja vormilõikus 3000934 h 16,00 19,20
Puude istutustööd (materjali maksumuseta) 3000936 h 16,00 19,20
Kuivanud okste lõikus 3000937 h 16,00 19,20
Põõsaste vormilõikus 3000939 h 11,50 13,80
Põõsaaluste rohimine ja kobestamine 3000940 m2 0,42 0,50*
Põõsaaluste multšimine okaspuukoorega, 5cm 3000943 m2 1,25 1,50
Taimehaiguste ja -kahjurite tõrje 3000945 h 19,00 22,80
Lehtpõõsaste, rooside kompl.istutustööd 3000947 tk 2,58 3,10*
Heki pügamine, h<100 cm 3000948 m2 1,58 1,90
Heki pügamine, h=100-200 cm 3000949 jm 3,83 4,60*
Hekialuste rohimine ja kobestamine 3000951 m2 0,42 0,50*
Kastmine koos transpordi ja veega 3000952 m3 34,00 40,80
Muru rajamine 10 cm kasvumullaga 3000953 m2 3,83 4,60*
Muru rajamine 15 cm kasvumullaga 3000954 m2 5,25 6,30
Muruvaiba/siirdemuru paigaldamine 3000955 m2 6,25 7,50
Põõsaste asendusistutus (materjalita) 3000956 h 7,67 9,20
Pinnase istutuseks ettevalmistamine 3000957 m2 9,58 11,50*
Lehtpõõsaste ja püsilillede istutamine 3000958 tk 0,96 1,15
Püsilillede rohimine,kobestamine 3000959 m2 0,42 0,50*
Väetamine 3000961 m2 0,13 0,15
Talveks katm.ja kevadeks katte eemald. 3000962 m2 2,17 2,60*
Okaspõõsaste istutustööd 3000963 tk 2,75 3,30*
Pühkimine 3000964 m2 0,06 0,07
Rentslite puhastamine 3000965 jm 0,13 0,15
Tee, sillutisalade keemil. umbrohutõrje 3000966 h 19,00 22,80
Plaatteede-ja ääreplaadistuse puhastamine 3000967 m2 0,75 0,90
Teede servamine 3000968 jm 0,21 0,25
Lume koristus katustelt koos freesiga 3000970 m2 23,00 27,60
Tee lumest puhastamine 3000971 m2 0,05 0,06
Lume äravedu 3000972 h/m3 29,33 35,20
Libedustõrje (ilma puisteta) 3000973 m2 0,07 0,08
Heki rajamistööd 3000974 m2 15,33 18,40*
Killustikutee jooksev remont 3000975 m2 3,58 4,30*
Teede lumest puhastamine käsitsi 3000976 m2 0,10 0,12
Treppide pühkimine 3000978 m2 0,08 0,10
Treppide lumest koristamine 3000980 m2 0,17 0,20
Treppide libedusetõrje (ilma puisteta) 3000981 m2 0,08 0,10
Treppide jääst puhastamine 3000983 m2 0,38 0,45
Suvelillede istutustööd 3000984 tk 0,07 0,08
Suvelillede rohimine ja kobestamine 3000985 m2 0,21 0,25*
Väetamine vedelväetisega 3000986 m2 0,21 0,25
Kastmine 3000987 h 6,50 7,80
Taimede väljav.ja maapinna tasand. 3000988 m2 0,50 0,60
Mulla valmistamine vaasidesse 3000990 m3 28,33 34,00
Peenarde servamine 3000991 jm 0,21 0,25
Vaaside hooldus (puhastamine) 3000992 h 6,50 7,80
Pinkide, monumentide jne puhastamine 3000993 h 6,50 7,80
Värvimine (materjali maksumuseta) 3000994 h 6,50 7,80
Transporditeenus 3000995 h 22,50 27,00
Puusepatööd, mud pisiparandused 3000996 h 6,50 7,80
Nõustamine Tallinnas 3000997 h 269,00 28,80
Nõustamine 25 km kaugusel Tallinnast 3000998 h 35,00 42,00
Puude langetamine 3001002 tk 250,00 300,00*
Viljapuude lõikus h<200 cm 3001003 tk 7,50 9,00
Viljapuude lõikus h<200 cm 3001004 tk 4,00 4,80
Suurte puude istutustööd 3001005 tk 65,00 78,00*
Viljapuude lõikus h>200 cm 3001006 tk 18,00 21,60*
Istutusalale metalläärise paigaldamine 3001007 jm 3,75 4,50
Istutusala katmine 10 cm kooremultšiga 3001008 m2 2,17 2,60
Istutusalale puitäärise paigaldamine 3001010 jm 1,92 2,30
Rooside talveks katm. ja kevadel eemald. 3001011 m2 0,67 0,80
Rooside multšimine 3001012 tk 0,42 0,50*
Rooside liivaga katmine talveks 3001013 tk 0,13 0,15
Sobilike taimede valik, sisehaljastus 3011536 h 22,50 27,00
Dekoratsiooni valmistamine tähtpäevadeks 3011537 h 16,00 19,20
Dekoratsiooni paigaldamine 3011538 h 16,00 19,20
Ideelahenduse koostamine 3011539 h 40,00 48,00
Laaduri kasutamine 3011540 h 24,92 29,90
Kopa kasutamine 3011903 h 34,00 40,80
Bobcat`i kasutamine 3011904 h 25,00 30,00
Tõstuki kasutamine 3011905 h 31,96 38,35
Killustukkattega tee rajamistööd 3011981 m2 5,33 6,40
Koorepurukattega tee rajamistööd 3011982 m2 5,00 6,00
Haljastuse rajamine/taastamine 3100748 m2 8,00 9,60*
Praktika juhendamine 3103288 h 16,00 19,20*
Mulla freesimine 3103320 h 20,00 24,00
Kaevetrasside taastamine 3103321 m2 2,17 2,60*
Kändude freesimine 3103322 h 25,00 30,00*
Kändude juurimine 3103323 h 35,00 42,00*
Prõgivedu, ehitusjäätmed 3103324 h 60,00 72,00
Aia komplekshooldus, 3 in. 3103326 h 27,50 33,00
Aia komplekshooldus, 4 in. 3103327 h 40,00 48,00
Kraavide puhastamine 3103329 jm 5,00 6,00*
Materjali varumine ja transport 3103331 h 38,00 45,60
Puude, põõsaste hoolduslõikus 3103332 h 16,00 19,20
Aia kevadine täishooldus 3103333 h 19,08 22,90
Korraldusteenus 3103334 h 12,50 15,00
Pargiala üritusejärgne korist., puhkep. 3103335 h 9,00 10,80*

 

*Hinda saab korrigeerida koefitsendiga 0,1-1,0