Rahvusvaheline  Tallinna lillefestival 2017 Tornide väljaku pargis

TEHNILISED TINGIMUSED

Lillefestivalist on kujunenud traditsioon, mis toob Tallinna aiandus- ja lillehuvilisi ning kõrgkultuuri austajaid nii Eestist kui ka välisriikidest.

Üheksas rahvusvaheline Tallinna lillefestival toimub 19. maist 25. augustini 2017.

Aedu rajatakse 16. mai hommikust 18. mai õhtuni.
Aedade avamine külastajatele reedel 19. mail .
Festivali pidulik lõpetamine toimub 25. augustil.

Aiad tuleb likvideerida osavõtjate poolt ajavahemikul 18. septembrist 24. septembrini 2017. Ala  tuleb üle anda korraldustoimkonnale kevadises heakorrastatuse astmes.

 1. aastal saavad osalejad kujundada ja rajada näidisaedu järgmistel teemadel „ Pereaed“ „Ühevärviline aed

 

Osalemise soovist palume teatada Mai Lepp´a e-posti aadressil  mai@kadriorupark.ee . Vastavalt registreerimise järjekorrale väljastatakse  kujundatava platsi  number (1-31) koos digitaalse kujundusaluse ja platsi joonisega. Juhul, kui registreerujaid on rohkem, väljastatakse platsid uuesti alates 1. numbrist.

Platsi number saadetakse Teile korraldustoimkonna poolt peale esmast registreerimist.

 

Nõuded esitatavale kujundusele

 

Kavandi tegemise faasis palume arvestada, et rajamisele ette nähtud aeg on mitte rohkem kui 3 päeva, s.o 16. – 18. mai.

Kujunduses kasutatav taimmaterjal peab platsi mahust moodustama vähemalt 30%.

Kujunduses kasutatud  taimevalik peab garanteerima aedade esteetilise välimuse  festivali lõpuni.      

Nõuded kavandil esitatavale informatsioonile

 • Aia lugu eesti ja inglise keeles (professionaalne tõlge). Kokku maksimaalselt 2000 tähemärki koos tühikutega. Tekst peab olema loetav peale vähendamist A3 formaati!
 • Kujundatava platsi number – paigutada üles vasakusse nurka.
 • Teema ja aia nimi – paigutada planšeti ülaossa pealkirjana.
 • Sponsorite logod soovi korral paigutada planšeti alumisse ossa.
 • Projekteerijate ja rajajate andmed paigutada planšeti paremasse alumisse nurka.
 • Planeering (M 1:20 või 1:50) , vaated ja lõiked, perspektiiv või aksonomeetria. Soovi korral 3D mudel.
 • Kasutatava taimmaterjali loetelu (eesti ja ladina keeles). Taimed märgistada selgelt ka joonisel.
 • Kõik tekstid peavad olema kirjatüübis Arial

Kavand  esitada

Digitaalsel kujul PDF või JPG formaadis, andmekandjal (DVD, CD või mälupulk) minimaalse resolutsiooniga 1900×1200 pixlit.

Peale kavandite esitamist on festivali korraldustoimkonna poolt tehtud täienduste sisseviimiseks aega 14 kalendripäeva.

Kavandite esitamise tähtaeg ja koht

Kavandid saata hiljemalt 10.aprilliks 2017 aadressile mai@kadriorupark.ee või kadriorupark@kadriorupark.ee  (manuste maksimaalne suurus 9 Mbit!). Kavandid võib ka tuua/saata tööpäeva jooksul (10.00-16.00) asutuse Kadrioru Park kontorisse, Harjumaa, Tallinn, 10127, A. Weizenbergi 26 A. Märgusõna „Tallinna lillefestival 2017“.

Pakend peab sisaldama

 1. Andmekandjat – Ideekavandit digitaalsel kujul PDF formaadis (DVD, CD või mälupulk) ja eraldi kataloogis sponsorite/toetajate logod (AI, PSD, PDF formaadis)
 2. Kontaktandmed – nimi, postiaadress, NB! telefoni/mobiili number, e – posti aadress.
 3. Elektri- ja veeprojekti, kui  lahendus eeldab elektri ja vee vajadust.
  Hilisemaid soove ei rahuldata.
 4. Aia hooldusjuhendit festivali toimumise perioodiks.

Osalejate kvalifitseerumine

 • Festivalil saab osaleda kuni 31 võistkonda.
  Asjatundjatest koosnev žürii valib välja parimad kavandid.
 • Žürii otsusest teavitatakse osalejaid hiljemalt 12. aprilliks 2017 e – posti või telefoni teel. Asjakohast informatsiooni saab ka festivali kodulehelt tallinn.ee
 • Juhul kui ühele platsile esitatakse rohkem kui 1 lahendus, antakse väljaehitamise võimalus žürii poolt väljavalitud parimale ideele.
 • Juhul kui mõni plats jääb ideelahenduseta, antakse valikust väljajäänud aedade kujunduste autoritele võimalus uue kavandi esitamiseks vabale platsile.
 • Projekti tegemine toimub osaleja kulul.
 • Platsi kuju muutmine ei ole lubatud.

Nõuded aedade rajamise ajaks

 • Pargiteedel liiklemine on lubatud autodel, mille täismass ei ületa 4 tonni.
 • Ehitus- ning taimmaterjali transportimine rajatavate aedadeni sõidukilt, mille täismass ületab 4t, toimub Suurtüki, Suur-Kloostri või Nunne tänavalt festivali korraldustoimkonna abiga.
 • Osalejad peavad järgima festivali korraldustoimkonna juhiseid (logistika, parkimine, materjalide transport rajatavate aedadeni jms).
 • Rajatiste maksimaalne lubatud kõrgus aedades 16 – 31 on 2,5 m.

Korraldajate poolt on igale võistkonnale tagatud

 • Kaks parkimiskohta mai hommikust  18. mai õhtuni Tornide väljaku pargi ringväljakul. Sõidukeid saab parkida ka ümberkaudsetel tasulistel parkimisaladel.
 • Ettevalmistatud kasvumullaga ala kavandi elluviimiseks.
 • Elektri ja vee saamise võimalus õigeaegselt esitatud elektri- ja veeprojekti olemasolu korral.
 • Iluaedade hooldus festivali lõpuni vastavalt esitatud hooldusjuhendile.
 • Territooriumi üldine valve.
 • Lõunasupp 16. – 18. mai.
 • Aia rajamiseks toetust 200 eurot.

Festivali korraldajad ei kanna materiaalset vastutust Tallinna Tornide väljaku pargis rajatavate iluaedade eest. Soovitame Teil oma aed kindlustada kindlustusfirmas!

Žürii valib välja rahvusvahelise Tallinna lillefestival 2017  mõlema teema parima aia.

Ära märgitakse:  Rahva lemmik (valivad festivali külastajad).

Võitjaid autasustatakse!

 • Toetajate eripreemiad.

Korraldustoimkond