• Pargis tuleb alluda Kadrioru Pargi töötajate ja pargivahtide korraldustele.

• Pargiteedel on eelisõigus jalakäijal.
• Tugeva tuule korral viibite põlispuude all omal vastutusel.
• Pargis asuvaid atraktsioone kasutate omal vastutusel.
• Olete pargis kohustatud koristama oma lemmiklooma järelt.

Pargis on keelatud
• murda või muul moel kahjustada lilli, puid ja põõsaid;
• minna lillepeenrale, piiratud alale ja müürile;
• viibida niitmata murul;
• visata prügi maha;
• risustada kanaleid, tiike, purskkaeve;
• kahjustada või lõhkuda pargi inventari (nt jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
• teha grafitit;
• püstitada omavolilisi rajatisi;
• tarvitada alkoholi ja narkootilisi aineid;
• viibida palja ülakehaga, ujumisriiete või aluspesu väel;


• kanalites, tiikides või purskkaevudes supelda ja kalastada;
• jalutada ilma rihmata lemmiklooma;
• lemmiklooma pesta ja ujutada;
• toita linde;
• telkida ja ööbida;
• teha lõket;
• tekitada valju müra, sh anda auto helisignaali;
• omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust;
• tegeleda ettevõtlusega, v.a linnaosavalitsuse eriloa alusel;
• liigelda hobuse või hoburakendiga.

Ilma asutuse Kadrioru Park kirjaliku loata on pargis keelatud
• sõita ja parkida motoriseeritud liiklusvahendiga pargiteedel;
• parkida haljasalal;
• pildistada või filmida reklaami eesmärgil;
• korraldada üritusi, sportmänge ja treeninguid.

Pargis kehtib Tallinna linna heakorra eeskiri.
Korrarikkumistest teatage politsei lühinumbril 110, hädaabi numbril 112 või Tallinna abitelefonil 1345

Asutus Kadrioru Park
Telefon 6014548 ja e-post kadriorupark@kadriorupark.ee