• § Pargis/aias tuleb alluda Kadrioru Pargi töötajate ja pargivahtide korraldustele.

• Pargi/aia teedel on eelisõigus jalakäijal.
• Tugeva tuule korral viibite põlispuude all omal vastutusel.

Pargis/aias on keelatud

• murda või muul moel kahjustada lilli, puid ja põõsaid;
• minna lillepeenrale, piiratud alale ja müürile;
• viibida murul;
• visata prügi maha;
• kahjustada või lõhkuda pargi inventari;
• teha grafitit;
• tarvitada alkoholi ja narkootilisi aineid;
• viibida palja ülakehaga, ujumisriiete või aluspesu väel;
• jalutada lemmiklooma;
• toita linde;
• telkida ja ööbida;
• teha lõket;
• tekitada valju müra, sh anda auto helisignaali;
• omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust;
• tegeleda ettevõtlusega, v.a linnaosavalitsuse eriloa alusel;.

Ilma asutuse Kadrioru Park kirjaliku loata on pargis keelatud

• sõita ja parkida motoriseeritud liiklusvahendiga pargiteedel;
• parkida haljasalal;
• pildistada või filmida reklaami eesmärgil;
• korraldada üritusi, sportmänge ja treeninguid.

Pargis kehtib Tallinna linna heakorra eeskiri.
Korrarikkumistest teatage  politsei lühinumbril 110,  hädaabi numbril 112 või Tallinna abitelefonil 1345

Asutus Kadrioru Park
Telefon 6014548 ja  e-post kadriorupark@kadriorupark.ee